Giỏ hàng

Cập nhật KQKD Q2/2019 của HND (Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng)

Doanh thu giảm nhẹ 5.6% so với cùng kỳ (tương đương 185.3 tỷ đồng) nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sản lượng điện giảm vì ngăn cách xã hội do dịch bệnh Covid, tuy nhiên mức giảm 5.6% so với cùng kỳ cho thấy tình hình kinh doanh vẫn rất triển vọng.

Khoản đột biến: Chi phí Chênh lệch tỷ giá giảm so với quý 2 năm 2019 là 111,8 tỷ đồng do tỷ giá đồng USD và JPY tại thời điểm 30/6/2020 giảm so với tại thời điểm 31/3/2020. Nếu không tính khoản này thì LNTT của doanh nghiệp đạt 462,6 tỷ đồng tăng 6.3% so với cùng kỳ.

Có được điều này là nhờ nợ vay của công ty vẫn giảm đều theo các quý (nợ ngắn hạn và dài hạn giảm từ 5060 tỷ đồng xuống còn 4367 tỷ đồng trong q2/2019), và với tốc độ trả nợ như hiện nay, theo tính toán của chúng tôi đến hết năm 2022 công ty có thế trả hết nợ vay xây dựng nhà máy.

Tính hết Q2/2019 HND đã hoàn thành được 55% kế hoạch doanh thu và 83% mục tiêu LNTT, với việc phải hết năm nay dự báo lượng mưa mới bắt đầu quay trở lại khi mà xác suất xảy ra hiện tượng La Nina khoảng 40%, thì trước mắt đến hết năm khả năng  HND vẫn sẽ tiếp tục tăng trưởng vượt kế hoạch là cao.

Khuyến nghị MUA với HND.

Điểm mua và mục tiêu xin liên hệ với: Vũ Thái Hưng – Chuyên viên tư vấn công ty chứng khoán VPS.

Số điện thoại/zalo: 0946.121.193

Facebook Zalo Hotline Top