Giỏ hàng

Dabaco ước LNST 6 tháng đạt 744 tỷ đồng, vượt 63% kế hoạch năm

Theo báo cáo của Ban điều hành, Kết quả quý 2/2020 của Dabaco ước đạt doanh thu khoảng 3.106 tỷ đồng, tăng 5.3%; lợi nhuận trước thuế khoảng 432 tỷ đồng và LN sau thuế khoảng 397 tỷ đồng, tăng 14% so với quý 1/2020 và gấp gần 15 lần cùng kỳ năm trước.

Chiều nay ngày 01/7/2020, Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã DBC) họp phiên mở rộng với các thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát nhằm đánh giá kết quả SXKD Quý 2/2020; triển khai kế hoạch SXKD Quý 3/2020 và 6 tháng cuối năm

Theo báo cáo của Ban điều hành, Kết quả Quý 2/2020 ước đạt doanh thu khoảng 3.106 tỷ đồng, tăng 5.3%; lợi nhuận trước thuế khoảng 432 tỷ đồng và LN sau thuế khoảng 397 tỷ đồng, tăng 14% so với quý 1/2020 và gấp gần 15 lần cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng LNST ước khoảng 744 tỷ đồng bằng 163% kế hoạch, gấp 27 lần cùng kỳ năm trước.

Facebook Zalo Hotline Top