Giỏ hàng

Giá vốn giảm mạnh, Hoa Sen báo lãi quý III niên độ 2019 2020 vượt 75% kế hoạch

Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG) công bố BCTC quý III niên độ 2019-2020 (1/10/2019-30/9/2020) với doanh thu thuần 6.834 tỷ đồng, giảm 6%; lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 318 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước.

hsg-quyiii-4393-1595578038.png

Giá vốn giảm 8%, mạnh hơn mức giảm doanh thu nên lãi gộp tăng gần 10% lên 1.063 tỷ đồng. Biên lãi gộp tăng từ 13,4% lên 15,6%.

Đồng thời, doanh thu tài chính tăng 42% lên 21 tỷ đồng nhờ lãi chênh lệch tỷ giá tăng; chi phí tài chính giảm 27% xuống 146 tỷ đồng khi chi phí lãi vay giảm từ 178 tỷ xuống 136 tỷ đồng, chi phí quản lý giảm 12,5% xuống 95 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp tôn thép ghi nhận doanh thu giảm 11,5% xuống 19.189 tỷ đồng; lãi ròng 701 tỷ đồng, tăng 153%. Như vậy, công ty thực hiện 68% kế hoạch doanh thu và vượt 75% kế hoạch lợi nhuận sau 3 quý.

Tính đến 30/6, Hoa Sen có 390 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, tăng 35% so với đầu kỳ (1/10/2019). Hàng tồn kho và các khoản phải thu tăng không đáng kể. Song, tài sản cố định giảm 756 tỷ đồng chủ yếu do tăng khấu hao.

Về phần nguồn vốn, tập đoàn giảm 587 tỷ đồng vay ngắn hạn và giảm 636 tỷ đồng vay dài hạn. Tổng nợ vay tính đến cuối kỳ ở mức 8.469 tỷ đồng, giảm 12,6% so với đầu kỳ. Tỷ lệ nợ vay trên tổng nguồn vốn ở mức 51,6%.

 

----------------------

Khánh Linh – Chuyên viên tư vấn đầu tư công ty chứng khoán VPS.

Liên hệ tác giả để hỗ trợ đầu tư / mở tài khoản qua Zalo: 0971.764.531

Link room tư vấn: https://zalo.me/g/bnyzmi725

Facebook Zalo Hotline Top