Giỏ hàng

HDBank chốt ngày họp cổ đông bàn phương án phân phối lợi nhuận

Cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 23/4 theo hình thức trực tuyến. Ngày chốt quyền tham dự đại hội là 25/3.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank - Mã: HDB) vừa có quyết định dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Theo đó, cuộc họp sẽ được tổ chức vào ngày 23/4 theo hình thức trực tuyến. Đầu cầu chính đặt tại Nhà hát TP HCM, Số 7 Công trường Lam Sơn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội là 25/3, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền 24/3

Nội dung cuộc họp bao gồm việc thông qua báo cáo HĐQT, Ban Điều hành và Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2020; phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

Về kết quả kinh doanh HDBank, lợi nhuận hợp nhất ngân hàng năm 2020 đạt 5.818 tỷ đồng, tăng 15,9% so với năm 2019 và hoàn thành 102,8% kế hoạch.

Tính đến 31/12/2020, tổng tài sản đạt hơn 319.000 tỷ đồng, tăng 39,1% so với cuối năm 2019 và hoàn thành 104,5% kế hoạch. Dư nợ tín dụng tăng 23%, cao gấp gần hai lần mức bình quân toàn ngành. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ được kiểm soát ở mức 0,93%.

Ngoài ra, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn được kiểm soát ở mức 24,8% so với mức tối đa theo quy định là 40%. Hệ số an toàn vốn CAR (theo Basel II) đạt 12% so với 8% theo quy định.

Facebook Zalo Hotline Top