Giỏ hàng

Lãi ròng hợp nhất quý II của Cao su Phước Hòa gấp 5,2 lần cùng kỳ

Cao su Phước Hòa (HoSE: PHR) công bố báo cáo tài chính hợp nhất với doanh thu thuần giảm nhẹ xuống 274 tỷ đồng. Nhưng nhờ giá vốn giảm sâu giúp lợi nhuận gộp gần 4 lần cùng kỳ đạt 88 tỷ đồng.

Trong kỳ, hoạt động tài chính có hiệu quả hơn nhờ doanh thu tăng và chi phí giảm. Đặc biệt, công ty có lợi nhuận khác đột biến 314 tỷ đồng, gấp 7,5 lần cùng kỳ. Những yếu tố đó giúp Phước Hòa có lãi đột biến gần 345 tỷ đồng, gấp 5,2 lần cùng kỳ năm 2019.

Công ty lý giải sự tăng trưởng này là do lợi nhuận cốt lõi cho thuê đất khu công nghiệp tăng lên, lãi tiền gửi ngân hàng tăng và khoản tiền đền bù đất cho dự án KCN Nam Tân Uyên mở rộng số tiền 300 tỷ đồng.

ph-1-6471-1595494430.png

 

Sau 6 tháng, công ty ghi nhận doanh thu thuần giảm 13% xuống 495 tỷ đồng, trong đó, doanh thu cho thuê đất khu công nghiệp vẫn tăng 52% lên 114 tỷ đồng. Cộng thêm khoản lợi nhuận khác đột biến, Phước Hòa có lãi 556 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ. Thu nhập trên mỗi cổ phần bán niên đạt 3.961 đồng.

Tổng tài sản của Phước Hòa đã tiệm cận 6.000 tỷ đồng; trong đó lượng tiền và tiền gửi giữ nguyên ở mức 1.638 tỷ. Công ty có 1.576 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện, tổng vay vợ 618 tỷ đồng.

Gần đây, Phước Hòa thông báo có kế hoạch hoàn chỉnh các thủ tục trình tỉnh Bình Dương về việc thành lập mới 2 khu công nghiệp – đô thị - dịch vụ (Hội Nghĩa 715 ha và Bình Mỹ 1.002 ha) và hoàn thành các thủ tục để sớm triển khai Khu công nghiệp Tân Lập I (202,6 ha), Khu công nghiệp Bình Tân mở rộng (1.055 ha).

 

 

----------------------

Khánh Linh – Chuyên viên tư vấn đầu tư công ty chứng khoán VPS.

Liên hệ tác giả để hỗ trợ đầu tư / mở tài khoản qua Zalo: 0971.764.531

Link room tư vấn: https://zalo.me/g/bnyzmi725

Facebook Zalo Hotline Top