Giỏ hàng

Lãi ròng quý 2 của TNG giảm 42% do giãn thời gian giao hàng

Do tình hình dịch bệnh Covid bùng phát mạnh trên thế giới, khách hàng giãn thời gian giao hàng đối với toàn bộ đơn hàng tháng 3, 4, 5 dẫn đến các chỉ tiêu của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) đều không hoàn thành kế hoạch và giảm so với cùng kỳ.

Cụ thể, trong quý 2, TNG ghi nhận doanh thu thuần và giá vốn hàng bán đồng loạt giảm 14% khiến cho lãi gộp giảm 12%, xuống còn gần 174 tỷ đồng. Ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh 77%, đạt hơn 5 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí bán hàng của TNG tăng 36% so cùng kỳ, lên hơn 42 tỷ đồng. Theo TNG, các khoản chi phí đầu vào Công ty vẫn phải duy trì thanh toán đúng theo quy định và hợp đồng đã ký. Đối với người lao động, Công ty vẫn phải bố trí duy trì có việc làm và chi trả lương, các khoản chế độ đúng theo hợp đồng và quy định của Nhà nước.

Do vậy, kết thúc quý 2, TNG ghi nhận lãi ròng giảm 42% so với cùng kỳ, xuống chỉ còn 32 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 2/2020 của TNG. Đvt: Tỷ đồng

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, TNG ghi nhận doanh thu thuần và lãi ròng lần lượt giảm 10% và 29% so với cùng kỳ, xuống còn gần 1,840 tỷ đồng và 66 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2020, Công ty dự kiến doanh thu đạt 4,600 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 230 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2020, TNG đã thực hiện được 40% kế hoạch doanh thu và 28.6% kế hoạch lợi nhuận.

Tại thời điểm cuối quý 2, tổng tài sản của TNG đạt 3,891 tỷ đồng (tăng 29%) và các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận hơn 728 tỷ đồng (gấp đôi so với đầu năm).

Hàng tồn kho tính đến cuối quý 2 cũng tăng 54%, lên gần 1,327 tỷ đồng. Trong đó, thành phẩm chiếm đến 46%, ghi nhận gần 604 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của TNG tính đến 30/06/2020

Tính đến ngày 30/06/2020, khoản nợ phải trả của TNG cũng ghi nhận tăng mạnh 45% so với con số đầu năm, lên hơn 2,839 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 82% tổng nợ phải trả (2,315 tỷ đồng) tăng so với đầu năm do vay nợ ngắn hạn và phải trả người bán ngắn hạn tăng mạnh.

 

----------------------

Khánh Linh – Chuyên viên tư vấn đầu tư công ty chứng khoán VPS.

Liên hệ tác giả để hỗ trợ đầu tư / mở tài khoản qua Zalo: 0971.764.531

Link room tư vấn: https://zalo.me/g/bnyzmi725

Facebook Zalo Hotline Top