Giỏ hàng

SMC công bố báo cáo tài chính quý II/2020: Giảm 28% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Ðầu tư Thương mại SMC (mã CK: SMC) đã công bố BCTC quý 2/2020 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020.

Theo đó, riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 3.633 tỷ đồng giảm 19,5% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán chiếm tới 97,5% trong doanh thu thuần nên lãi gộp chỉ còn gần 91 tỷ đồng giảm tới gần 49% so với quý 2/2019.

Trong kỳ SMC có 23 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính tăng cao gần gấp đôi so với cùng kỳ trong khi đó chi phí tài chính giảm mạnh từ 63 tỷ đồng xuống còn 173 triệu đồng trong đó có gần 26 tỷ đồng là hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính. Sau khi trừ các khoản chi phí SMC lãi ròng 39 tỷ đồng tương đương cùng kỳ trong đó cổ đông thiểu số chịu lỗ nên LNST công ty mẹ đạt 42,6 tỷ đồng tăng 21,7% so với quý 2/2019.

Theo giải trình từ phía công ty trong quý 2/2020 sản lượng bán hàng giảm nhẹ 4% nhưng giá cả giảm nhiều nên ảnh hưởng làm doanh thu giảm. Trong tháng 6, giá cả được cải thiện và tăng dần, lợi nhuận gộp cũng tốt hơn, cộng với hoàn nhập kết quả của quý 1/2020 đã trích lập dự phòng như tỷ giá, cổ phiếu, hàng tồn khi. Chi phí hoạt động giảm cũng góp phần tăng lợi nhuận,

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, SMC đạt 7.080,5 tỷ đồng doanh thu thuần và LNST đạt 54 tỷ đồng lần lượt giảm 18,3% và 28,4% so với nửa đầu năm 2019. SMC đánh giá nhìn chung giá đã đã được cải thiện, hoạt động đã tốt hơn nhưng nhìn chung 6 tháng đầu năm vẫn là khó khăn và chưa trở lại như cũ, công ty vẫn phải tiếp tục dự phòng hàng tồn kho, do vậy lợi nhuận không đạt như kỳ vọng.

Năm 2020 SMC đặt mục tiêu doanh thu đạt 15.200 tỷ đồng và 120 tỷ đồng LNST theo đó kết thúc nửa đầu năm 2020 công ty đã hoàn thành được 46,6% mục tiêu về doanh thu và 45% mục tiêu về lợi nhuận.

 

Tác giả: Giáp Nguyễn - Chuyên viên tư vấn đầu tư - Hội sở chứng khoán VPS 

💎 Các anh/chị nhà đầu tư có nhu cầu tham gia chứng khoán và cần hỗ trợ có thể liên hệ

📞 Hotline: 035.2422.996 (Mr.Giáp)

📦 Link room khuyến nghị, tư vấn miễn phí: bit.ly/hotrodautu

 

Facebook Zalo Hotline Top