Giỏ hàng

Gía trị nào cho HDG  và chiến lược giao dịch cho NĐT

Tập đoàn Hà Đô (HDG) chốt quyền cổ tức 30%

CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG)  thông báo ngày đăng ký cuối cùng 16/6/2020 để chia cổ tức với tỷ lệ 30% bằng cổ phiếu.

Trước đó, trong đại hội đồng cổ đông năm 2020, doanh nghiệp đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với tỷ lệ cổ tức là 40%, trong đó 10% bằng tiền đã chia và 30% còn lại bằng cổ phiếu.

Trong đại hội cổ đông, doanh nghiệp cũng thông qua kế hoạch năm 2020 với doanh thu là 5.394 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.173 tỷ đồng lần lượt tăng trưởng 22% và 5% so với thực hiện năm 2019. Dự trên kế hoạch lợi nhuận 1.173 tỷ đồng, doanh nghiệp dự kiến chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 30%.

Kết thúc quý I/2020, HDG mang về 1.082 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng đến 20% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất (gần 68%), đạt 734 tỷ đồng, tăng 21%; doanh thu từ thủy điện và điện mặt trời đạt 171 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ và chiếm 16% trong doanh thu thuần của Công ty.

Tuy doanh thu tăng nhưng do giá vốn hàng bán tăng cao hơn, nên lợi nhuận gộp của Công ty ở mức xấp xỉ so với cùng kỳ, đạt 423 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận gộp của HDG giảm từ 47% (quý I/2019) xuống 39% (quý I/2020).

hi phí tài chính tăng cao là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của HDG giảm hơn 8% so với cùng kỳ, đạt 296 tỷ đồng.

 Lãi ròng của Công ty đạt 182 tỷ đồng, giảm hơn 12%. Tại thời điểm cuối quý I/2020, tổng tài sản của Hà Đô đạt 14.232 tỷ đồng, tăng 3% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 6.036 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,5%; tài sản dài hạn đạt 8.196 tỷ đồng, tăng 5%.

Dù tổng tài sản ngắn hạn của Hà Đô không thay đổi nhiều nhưng lại có sự chuyển dịch trong cơ cấu khi khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất là hàng tồn kho giảm hơn 16% so với đầu năm về mức 2.934 tỷ đồng, chủ yếu là do giảm bất động sản đang xây dựng.

Nợ phải trả của HDG tại ngày 31/03/2020 đạt 10.804 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với đầu năm, chiếm 76% cơ cấu nguồn vốn.

PE = 3 - PB = 1

Về mặt kỹ thuật:

CP cho điểm mua khi đã  BREAK mạnh từ nền tích lũy  

MUA QUANH VÙNG : 20-20.5 Vùng chốt lời: 23.5-24

----------------------

Tác giả: Văn Long - CEO FinPro - TP Đầu tư Hội sở VPS

Hotline/Zalo: 093.29.29.688

Bạn đọc có nhu cầu MTK Chứng khoán Liên hệ tác giả.

Facebook Zalo Hotline Top