Giỏ hàng

Khuyến nghị mua - cổ phiếu PC1

Chiến lược hiện tại: chuyển hóa thành doanh nghiệp phát điện

 

  • Trong Q1 năm 2020, hoạt động xây lắp của doanh nghiệp không bị ảnh hưởng bởi Covid 19, tuy nhiên nắng nóng khô hạn khiến cho mảng thủy điện gặp nhiều khó khăn.
  • Hoạt động xây dựng lưới phát điện không bị trì hoãn do giãn cách xã hội, tuy nhiên doanh thu giảm 50% YoY do KQKD cùng kỳ khá cao và ảnh hưởng gián tiếp từ dịch bệnh.
  • Thiếu nước tại các sông khu vực Tây Bắc khiến doanh thu phát điện giảm 30% dù có nhà máy mới đi vào hoạt động trong quý.
  • Bất động sản hiện đóng vai trò tăng trưởng chính nhờ hoạt động bàn giao và ghi nhận doanh thu tại Chung cư PCC1 Thanh Xuân.
  • PC1 đã chuyển giao 40% vốn tại ba dự án điện gió cho RENOVA, đối tác trong ngành năng lượng tái tạo từ Nhật Bản.

Triển vọng 2020: Bất động sản sẽ là động lực tăng trưởng chính thay thế mảng thủy điện đang gặp vấn đề về khô hạn kéo dài.

  • Chúng tôi dự phóng doanh thu và LNST của cổ phiếu PC1 trong năm 2020 lần lượt đạt 6.631 tỷ đồng, tăng 14% YoY và 412 tỷ đồng, tăng 16% YoY.
  • Khi tính khả quan của các dự án điện gió trở nên rõ ràng hơn, chúng tôi sẽ điều chỉnh dự phóng cho mảng xây lắp, đồng thời thêm giá trị của mảng điện gió và định giá cổ phiếu PC1.
  • Tiến độ bàn giao dự án PCC1 Thanh Xuân đạt kỳ vọng, không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, vì vậy dự phóng doanh thu được giữ nguyên 659 tỷ đồng (tăng 1.181% YoY), lợi nhuận gộp 228 tỷ đồng (tăng 1.552% YoY).
  • Mảng thủy điện chịu ảnh hưởng nặng nề từ khí hậu El Nino. Mặc dù có ba nhà máy mới đi vào hoạt động, doanh thu mảng này vẫn sẽ giảm khoảng 13$ và lợi nhuận gộp giảm 22%.
  • Chi phí lãi vay tăng 30% trong năm 2020 do ngưng vốn hóa lãi vay, đưa vào hoạt động các nhà máy thủy điện mới.

Phía chúng tôi giữ nguyên quan điểm rằng PC1 là một doanh nghiệp có khả năng hoạt động ở ba ngành nghề riêng biệt với hiệu quả tốt. Mặc dù tăng trưởng ngắn hạn đang chững lại, tiềm năng dài hạn của PC1 vẫn là rất lớn. PC1 sẽ đón sóng đầu tư vào ngành điện từ cả hai khối công tư với năng lực tổng thầu, đồng thời cũng sẽ hưởng lợi từ các chính sách cho ngành điện dưới góc độ nhà đầu tư. Chúng tôi kỳ vọng danh mục thủy điện của PC1 sẽ sớm tích cực trở lại sau Q1 2020 gặp nhiều khó khăn. Cuối cùng, mảng bất động sản sẽ là lực đỡ cho lợi nhuận cả năm 2020. Sử dụng phương pháp định giá tổng các thành phần, chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu PC1 ở mức 29.900 đồng. 

Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu PC1 với tỷ suất sinh lời 74% dựa trên giá đóng cửa ngày 02/07/2020.

Facebook Zalo Hotline Top