Giỏ hàng

VPB - Cơ hội đầu tư ngành ngân hàng

Tóm tắt nhanh kết quả kinh doanh:
Quý 1 2020, tổng tài sản của VPB tiếp tục tăng trưởng lên 393 nghìn tỷ, tăng trưởng 4.2% so với cùng kỳ. Tài sản sinh lời (IEA) tăng trưởng 5.4% so với cùng kỳ, đạt 362 nghìn tỷ. 
Tỉ lệ cho vay và đầu tư chứng khoán đạt mức tăng trưởng 96%. Biên lãi thuần tăng trưởng 9.6% so với cùng kỳ. Tài sản của VPB nhìn chung được cơ cấu theo chiến lược rủi ro cao – lợi nhuận cao. 
 


Ước tính 6 tháng đầu 2020, lợi nhuận trước thuế của VPB đạt 6.000 tỷ, tăng trưởng khoảng 50% so với cùng kỳ năm ngoái – một mức tăng trưởng khá ấn tượng trong bối cảnh dịch Covid – 19. Chúng tôi nâng mức dự phóng tăng trưởng EPS 2020 sẽ đạt mức 32% so với cùng kỳ.


Định giá hấp dẫn:


VPB hiện đang được định giá mức P/E là 6.31, P/B 1.25, thấp hơn rất nhiều so với trung bình ngành ngân hàng nói chung, tương đương mức trung vị ngành. VPB với mức tăng trưởng EPS dự phóng 32%, chúng tôi định giá VPB ở mức 29.341 VND, upside 28.4% so với mức giá tham chiếu 22.850 VND hiện tại.

Ngô Thanh Hải - Chuyên viên phân tích VPS

Liên hệ hỗ trợ đầu tư Zalo: 0965234096

Facebook Zalo Hotline Top